Pocetna strana
organizacija
linkovi
kontakt
D O B R O   D O Š L I   N A   S T R A N I C E   V O J V O Đ A N S K O G    T E N I S K O G   S A V E Z A    
Adresar klubova TSV

Turniri-Propozicije-Statusi

Pravilnici za 2013g-Statut
Veterani VTS 2020
Sudije su na stranici TSS
Treneri
Galerija slika
Arhiva
Rang liste sa sajta TSS
Igrači TSV


NA OSNOVU ODLUKE TAKMIČARSKOG ODBORA TSS br. 151/20 od 28.07.2020.g
SVA TAKMIČENJA IZ KALENDARA TAKMIČENJA VTS SE NASTAVLJAJU


MOLIMO KLUBOVE DA PREUZMU I PROČITAJU SLEDEĆA DOKUMENTA:

ODLUKU O NASTAVKU TAKMČENJA OD 01.08.2020.G -
ODLUKA

UPUTSTVO ZA ORGANIZATORE I UČESNIKE TURNIRA -
UPUTSTVO

IZJAVA IGRAČA NA TURNIRU -
IZJAVA
( svaki učesnik turnira mora da popuni ovu izjavu i da preda sudiji. Bez ove popunjene izjave igrač ne može da učestvuje)
OBAVEŠTENJE KLUBOVIMA
Otvorena je stranica Mini Tenis 10s na kojoj možete preuzeti
TSS Pravilnik takmičenja -U 10, kao i
"Liste dostignuća" (koje zamenjuju prethodne Rang liste)
REGISTRACIJA IGRAČA ZA 2020. GODINU
TAKMIČARI MOGU DA SE REGISTRUJU ZA 2020. GODINU
UKOLIKO JE KLUB ZA KOJI SE REGISTRUJU UPLATIO GODIŠNJU ČLANARINU ZA 2020. GODINU

OBRAZAC- Zahtev za registraciju igrača


OBRAZAC-LEKARSKI PREGLED


PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI TAKMIČARA


PRI PRVOJ REGISTRACIJI JE OBAVEZAN IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH


TAKMIČARI SA TERITORIJE AP VOJVODINE
uplatu za registraciju vrše
ISKLJUČIVO na tekući račun VTS
200-2387970101001-43

PRIMERAK UPLATNICE ZA REGISTRACIJU TAKMIČARA


TROŠKOVI IZRADE TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE:
ZA KATEGORIJE 12g - 14g - 16g - 18g je 2.500,00 dinara
IGRAČI KOJI IGRAJU PO 10s PROGRAMU

ZELENI NIVO - 2010. i 2011. godište;
r NARANDŽASTI NIVO - 2012. godište
r CRVENI NIVO - 2013. i mladje godište
NE PLAĆAJU REGISTRACIJU

Lekarski pregled u skladu sa Zakonom Republike Srbije važi maksimalno 6 meseci.
Teniski savez Srbije će smatrati za validan samo formular (Potvrda o obavljenom lekarskom pregledu)
koji je overen od strane Specijaliste koji je ovlašćen za preglede

TAKMIČARI ĆE MOĆI DA SE PRIJAVLJUJU NA TURNIRE
SAMO U TOKU VAŽENJA LEKARSKOG PREGLEDA

Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese
koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE VIDETI NA STRANICI TSS


 

 


VOJVOĐANSKI TENISKI SAVEZ
Bulevar Jovana Dučića 35
21000 Novi Sad
021/6614-137
tsv@eunet.rs
tenisvojvodine@gmail.com
© Sva prava na objavljeni sadržaj zadržava Vojvođanski Teniski Savez