Pocetna strana
organizacija
linkovi
kontakt
D O B R O   D O Š L I   N A   S T R A N I C E   V O J V O Đ A N S K O G    T E N I S K O G   S A V E Z A    
Adresar klubova TSV

Turniri-Propozicije-Statusi

Pravilnici za 2013g-Statut
Veterani VTS 2020
Sudije su na stranici TSS
Treneri
Galerija slika
Arhiva
Rang liste sa sajta TSS
Igrači TSV

P R V E N S T V A      V O J V O D I N E

14g - DEČACI 06.03.2021. PANČEVO TK"Mladost"
14g - DEVOJČICE 06.03.2021. PANČEVO TK"Mladost"


ODLUKA ZA IGRAČE IZ TOP 10 SA RANG LISTE TSS
O D L U K A


URUČENE NAGRADE “JOVAN MIKIĆ SPARTAK” ZA 2020. GODINU

U četvrtak 24. decembra 2020. godine u velikoj sali Sportskog saveza Vojvodine uručene su nagrade "Jovan Mikić Spartak" za 2020. godinu.

U konkurenciji Sportska organizacija dobitnik je
Teniski klub "Spartak" iz SuboticeOdluku Upravnog Odbora Sportskog saveza Vojvodine
o dobitnicima nagrade Jovan Mikić Spartak za 2020. godinu možete preuzeti OVDE

Preuzeto sa sajta Sportskog saveza Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
JE OBJAVIO KONKURS ZA STIPENDIRANJE PERSPEKTIVNIH
I TALENTOVANIH SPORTISTA OD 14 DO 18 GODINA U 2021. GODINI
P R A V I L N I K
NAJBOLJI U 2020. GODINI
Čestitamo najboljim igračicama i igračima, kao i ekipama i treneru
koji su se svojim rezultatima izborili za najbolje u 2020. godini

SPISAK NAJBOLJIH U 2020. GODINI


KRITERIJUMI ZA NABOLJE

Takmičarski odbor TSS je na elektronskoj sednici 18.12.2020. doneo
ODLUKU
Takmičenja iz zimskog kalendara Teniskog saveza Srbije
mogu se odigravati od 23. 12.2020 . godine
KOMPLETNA ODLUKA
OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU TRENINGA
O B A V E Š T E NJ E

SKUPŠTINA VOJVOĐANSKOG TENISKOG SAVEZA
je se održana elektronskim putem od 07.12. do 10.12.2020. godine.
ZAPISNIK SA SKUPŠTINE
Kako su klubovi dobili materijal putem e-maila, objavljujemo samo zapisnik sa SkupštineOBAVEŠTENJE KLUBOVIMA
Otvorena je stranica Mini Tenis 10s na kojoj možete preuzeti
TSS Pravilnik takmičenja -U 10, kao i
"Liste dostignuća" (koje zamenjuju prethodne Rang liste)
REGISTRACIJA IGRAČA ZA 2021. GODINU
TAKMIČARI MOGU DA SE REGISTRUJU ZA 2021. GODINU
UKOLIKO JE KLUB ZA KOJI SE REGISTRUJU UPLATIO GODIŠNJU ČLANARINU ZA 2021. GODINU

OBRAZAC- Zahtev za registraciju igrača


OBRAZAC-LEKARSKI PREGLED


PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI TAKMIČARA


PRI PRVOJ REGISTRACIJI JE OBAVEZAN IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH


TAKMIČARI SA TERITORIJE AP VOJVODINE
uplatu za registraciju vrše
ISKLJUČIVO na tekući račun VTS
200-2387970101001-43

PRIMERAK UPLATNICE ZA REGISTRACIJU TAKMIČARA


TROŠKOVI IZRADE TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE:
ZA KATEGORIJE 12g - 14g - 16g - 18g je 2.500,00 dinara

IGRAČI KOJI IGRAJU PO 10s PROGRAMU -
NE PLAĆAJU REGISTRACIJU
ZELENI NIVO - 2011. i 2012. godište;
r NARANDŽASTI NIVO - 2013. godište
r CRVENI NIVO - 2014. i mladje godište


Lekarski pregled u skladu sa Zakonom Republike Srbije važi maksimalno 6 meseci.
Teniski savez Srbije će smatrati za validan samo formular (Potvrda o obavljenom lekarskom pregledu)
koji je overen od strane Specijaliste koji je ovlašćen za preglede

TAKMIČARI ĆE MOĆI DA SE PRIJAVLJUJU NA TURNIRE
SAMO U TOKU VAŽENJA LEKARSKOG PREGLEDA

Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese
koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE VIDETI NA STRANICI TSS
  

 


VOJVOĐANSKI TENISKI SAVEZ
Bulevar Jovana Dučića 35
21000 Novi Sad
021/6614-137
tsv@eunet.rs
tenisvojvodine@gmail.com
© Sva prava na objavljeni sadržaj zadržava Vojvođanski Teniski Savez