Pocetna strana
organizacija
linkovi
kontakt
D O B R O   D O Š L I   N A   S T R A N I C E   V O J V O Đ A N S K O G    T E N I S K O G   S A V E Z A    
Adresar klubova TSV

Turniri-Propozicije-Statusi

Pravilnici za 2013g-Statut
Veterani VTS 2021
Sudije su na stranici TSS
Treneri
Galerija slika
Arhiva
Rang liste sa sajta TSS
Igrači TSV


SKUPŠTINA
VOJVOĐANSKOG TENISKOG SAVEZA

Upravni odbor Vojvođanskog teniskog saveza je na svojoj sednici od 15.04.2021.godine doneo odluku da se u periodu od 10. do 14.05.2021. godine održi elektronska sednica Redovne Skupštine Vojvođanskog teniskog saveza.
Svim klubovima - članicama VTS je prosleđen mail sa kompletnim materijalom za Skupštinu, kao i bodovna lista, glasački list i ovlašćenje za Skupštinu.
Molimo ovlašćene predstavnike klubova da popune Ovlašćenje, glasački listić i da iste dostave na mail Saveza do PETKA 14.05.2021.gNa stranicama Mini Tenis 10s možete preuzeti
TSS Pravilnik takmičenja - U10, kao i
"Liste dostignuća" (koje zamenjuju Rang liste)


REGISTRACIJA IGRAČA ZA 2021. GODINU
TAKMIČARI MOGU DA SE REGISTRUJU ZA 2021. GODINU
UKOLIKO JE KLUB ZA KOJI SE REGISTRUJU UPLATIO GODIŠNJU ČLANARINU ZA 2021. GODINU

OBRAZAC- Zahtev za registraciju igrača


OBRAZAC-LEKARSKI PREGLED


PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI TAKMIČARA


PRI PRVOJ REGISTRACIJI JE OBAVEZAN IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH


TAKMIČARI SA TERITORIJE AP VOJVODINE
uplatu za registraciju vrše
ISKLJUČIVO na tekući račun VTS
200-2387970101001-43

PRIMERAK UPLATNICE ZA REGISTRACIJU TAKMIČARA


TROŠKOVI IZRADE TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE:
ZA KATEGORIJE 12g - 14g - 16g - 18g je 2.500,00 dinara

IGRAČI KOJI IGRAJU PO 10s PROGRAMU -
NE PLAĆAJU REGISTRACIJU
ZELENI NIVO - 2011. i 2012. godište;
r NARANDŽASTI NIVO - 2013. godište
r CRVENI NIVO - 2014. i mladje godište


Lekarski pregled u skladu sa Zakonom Republike Srbije važi maksimalno 6 meseci.
Teniski savez Srbije će smatrati za validan samo formular (Potvrda o obavljenom lekarskom pregledu)
koji je overen od strane Specijaliste koji je ovlašćen za preglede

TAKMIČARI ĆE MOĆI DA SE PRIJAVLJUJU NA TURNIRE
SAMO U TOKU VAŽENJA LEKARSKOG PREGLEDA

Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese
koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE VIDETI NA STRANICI TSS


 

 


VOJVOĐANSKI TENISKI SAVEZ
Bulevar Jovana Dučića 35
21000 Novi Sad
021/6614-137
tsv@eunet.rs
tenisvojvodine@gmail.com
© Sva prava na objavljeni sadržaj zadržava Vojvođanski Teniski Savez