Pocetna strana
organizacija
linkovi
kontakt
D O B R O   D O Š L I   N A   S T R A N I C E   V O J V O Đ A N S K O G    T E N I S K O G   S A V E Z A    
Adresar klubova TSV

Turniri-Propozicije-Statusi

Pravilnici za 2013g-Statut
Veterani VTS 2022
Sudije su na stranici TSS
Treneri
Galerija slika
Arhiva
Rang liste sa sajta TSS
Igrači TSVVojvođanski teniski savez raspisuje
Konkurs za organizaciju letnjih turnira za sezonu 2023. godine.

Rok za prijavu je 23. mart 2023.g
Prijava se šalje isključivo nа E-mail:
tenisvojvodine@gmail.com
Konkurs možete preuzeti ovdeREGISTRACIJA IGRAČA ZA 2023. GODINU
OD 01.12.2022.g TAKMIČARI MOGU DA SE REGISTRUJU ZA 2023. GODINU
UKOLIKO JE KLUB ZA KOJI SE REGISTRUJU
UPLATIO GODIŠNJU ČLANARINU ZA 2022. i 2023. GODINU

OBRAZAC- Zahtev za registraciju igrača


OBRAZAC-LEKARSKI PREGLED


PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI TAKMIČARA


PRI PRVOJ REGISTRACIJI JE OBAVEZAN IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH


TAKMIČARI SA TERITORIJE AP VOJVODINE
uplatu za registraciju vrše
ISKLJUČIVO na tekući račun VTS
200-2387970101001-43

PRIMERAK UPLATNICE ZA REGISTRACIJU TAKMIČARA


TROŠKOVI IZRADE TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE:

ZA KATEGORIJU STARIJI SENIORI-VETERANI je 2.500,00 dinara
ZA KATEGORIJE 12g - 14g - 16g - 18g je 3.000,00 dinara

ZA KATEGORIJU 10s (igrači do 10 godina) je 2.000,00 dinara

IGRAČI KOJI IGRAJU PO 10s PROGRAMU
ZELENI NIVO - 2013. i 2014. godište;
NARANDŽASTI NIVO - 2015. godište
CRVENI NIVO - 2016. i mladje godište


Lekarski pregled u skladu sa Zakonom Republike Srbije važi maksimalno 6 meseci.
Teniski savez Srbije će smatrati za validan samo formular
(Potvrda o obavljenom lekarskom pregledu)
koji je overen od strane Specijaliste koji je ovlašćen za preglede

PREGLED USTANOVA KOJE SU LICENCIRANE

VIŠE NA STRANICAMA:    http://www.lekarimedicinesporta.rs/index.html

Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese
koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE VIDETI NA STRANICI TSS 

 

 

 


VOJVOĐANSKI TENISKI SAVEZ
Pionirska 1
21000 Novi Sad
021/6614-137
tenisvojvodine@gmail.com
© Sva prava na objavljeni sadržaj zadržava Vojvođanski Teniski Savez