Pocetna strana
organizacija
linkovi
kontakt
D O B R O   D O Š L I   N A   S T R A N I C E   V O J V O Đ A N S K O G    T E N I S K O G   S A V E Z A    
Adresar klubova TSV

Turniri-Propozicije-Statusi

Pravilnici za 2013g-Statut
Veterani VTS 2022
Sudije su na stranici TSS
Treneri
Galerija slika
Arhiva
Rang liste sa sajta TSS
Igrači TSV

Sudijski Odbor Teniskog saveza Srbije
će krajem letnje teniske sezone, u septembru ili oktobru ove godine, organizovati novi Kurs za užestručno osposobljavanje teniskih sudija.
Svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove:
* Da su punoletni
*Da su završili srednju školu (IV stepen)
* Da nisu aktivni takmičari
(polaznik ne može biti na rang listama u Srbiji ili inostranstvu)

Svoju zainteresovanost možete iskazati preko linka:
https://forms.gle/rUEp9qRz7pgLwn2x6

Više o školovanju teniksih sudija možete pogledati sledeći link niže:
http://www.teniskisavez.com/sudijski-portal/skole-za-sudije/


SPISAK SVIH SEMINARA
ZA TRENERSKU LICENCU U 2022. GODINI


SEMINAR ZA "C" LICENCU: 08-11.09.2022.g (BGD)

Više informacija na stranici Teniskog saveza Srbije:
SPISAK SVIH SEMINARA ZA TRENERSKU LICENCU U 2022.g

NAPOMENA: zbog novog zakona o fiskalizaciji, iznosi kotizacija važe samo za uplate do 1.05.2022. godine. Nakon tog datuma iznos kotizacije će biti uvećan za iznos PDV-a od 20%
Broj trenera koji se mogu prijaviti za seminar je ograničen na 30 trenera.
OBAVEŠTENJE
Kancelarija Vojvođanskog teniskog saveza se preselila u nove prostorije
na adresu: PIONIRSKA 1, 21000 Novi Sad

REDOVNA i SVEČANA SKUPŠTINA
VOJVOĐANSKOG TENISKOG SAVEZA 2022. GODINE

U subotu 26. marta 2022. godine je održana redovna i svečana Skupština Vojvođanskog teniskog saveza u prostorijama Poslaničkog kluba
Izvršnog veća AP Vojvodine.
Redovnoj i svečanoj skupštini su prisustvovali zamenica pokrajinskog sekretara za sport i omladinu AP Vojvodine, gospođa Tatjana Ječmenica Jevtić naša poznata teniserka, direktor Pokrajinskog zavoda za sport Dr Danijel Župić i saradnik sajta "Mali igrači" Nenad Bukarica.
Sednicom skupštine je predsedavao Predsednik Vojvođanskog teniskog saveza G. Milan Jerinkić.

Nakon održane redovne skupštine, održana je i svečana skupština na kojoj su proglašeni najbolji u 2021. godini

SLIKE SA SVEČANE SKUPŠTINE VTS 2022. MOŽETE PREUZETI - OVDE

NAJBOLJI U 2021.GODINI
- SPISAK


Na stranicama Mini Tenis 10s možete preuzeti
TSS Pravilnik takmičenja - U10, kao i
"Evolution liste dostignuća" (koje zamenjuju Rang liste)


REGISTRACIJA IGRAČA ZA 2022. GODINU
TAKMIČARI MOGU DA SE REGISTRUJU ZA 2022. GODINU
UKOLIKO JE KLUB ZA KOJI SE REGISTRUJU UPLATIO GODIŠNJU ČLANARINU ZA 2022. GODINU

OBRAZAC- Zahtev za registraciju igrača


OBRAZAC-LEKARSKI PREGLED


PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI TAKMIČARA


PRI PRVOJ REGISTRACIJI JE OBAVEZAN IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH


TAKMIČARI SA TERITORIJE AP VOJVODINE
uplatu za registraciju vrše
ISKLJUČIVO na tekući račun VTS
200-2387970101001-43

PRIMERAK UPLATNICE ZA REGISTRACIJU TAKMIČARA


TROŠKOVI IZRADE TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE:
ZA KATEGORIJE 12g - 14g - 16g - 18g je 2.500,00 dinara

REGISTRACIJU NE PLAĆAJU
IGRAČI KOJI IGRAJU PO 10s PROGRAMU
ZELENI NIVO - 2012. i 2013. godište;
NARANDŽASTI NIVO - 2014. godište
CRVENI NIVO - 2015. i mladje godište


Lekarski pregled u skladu sa Zakonom Republike Srbije važi maksimalno 6 meseci.
Teniski savez Srbije će smatrati za validan samo formular
(Potvrda o obavljenom lekarskom pregledu)
koji je overen od strane Specijaliste koji je ovlašćen za preglede

PREGLED USTANOVA KOJE SU LICENCIRANE

VIŠE NA STRANICAMA:    http://www.lekarimedicinesporta.rs/index.html

Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese
koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE VIDETI NA STRANICI TSS


 

 

 

 


VOJVOĐANSKI TENISKI SAVEZ
Pionirska 1
21000 Novi Sad
021/6614-137
tenisvojvodine@gmail.com
© Sva prava na objavljeni sadržaj zadržava Vojvođanski Teniski Savez