Pocetna strana
organizacija
linkovi
kontakt
D O B R O   D O Š L I   N A   S T R A N I C E   V O J V O Đ A N S K O G    T E N I S K O G   S A V E Z A    
Adresar klubova TSV

Turniri-Propozicije-Statusi

Pravilnici za 2013g-Statut
Veterani VTS 2022
Sudije su na stranici TSS
Treneri
Galerija slika
Arhiva
Rang liste sa sajta TSS
Igrači TSVSKUPŠTINA VTS 2024.
U subotu 06.04.2024.g je u prostorijama Sportskog saveza Vojvodine održana sednica redovne Skupštine Vojvođanskog teniskog saveza na kojoj su sa 128 glasom od 190, usvojene sve tačke dnevnog reda.


Nakon redovne sednice Skupštine, održana je i Svečana sednica Skupštine na kojoj su proglašeni najuspešniji pojedinci i ekipe u 2023.g

SPISAK NAJUSPEŠNIJIH U 2023.g


ODLUKA UO VTS
UPRAVNI ODBOR VTS JE NA SVOJOJ EL. SEDNICI OD 26.03.2024.g
DONEO ODLUKU O VISINAMA KOTIZACIJA ZA LETNJE TURNIRE 2024.g
ODLUKU I VISINE KOTIZACIJA MOŽETE PREUZETI OVDE

 


SUDIJSKI HORORARI ZA 2024.g
Upravni odbor Teniskog saveza Srbije je na svojoj sednici usvojio
honorare za nacionalne sudije za 2024. godinu.
Sudijske honorare možete preuzeti OVDE


REGISTRACIJA IGRAČA ZA 2024. GODINU
ZBOG PRELASKA NA NOVU PLATFORMU KLUBOVI SU U OBAVEZI DA POPUNE OBRAZAC ZA REGISTRACIJU IGRAČA ZA 2024.g U CELOSTI
TAKMIČARI MOGU DA SE REGISTRUJU ZA 2024. GODINU
UKOLIKO JE KLUB ZA KOJI SE REGISTRUJU
UPLATIO GODIŠNJU ČLANARINU ZA 2024. GODINU


OBRAZAC- Zahtev za registraciju igrača


OBRAZAC-LEKARSKI PREGLED


PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI TAKMIČARA


PRI PRVOJ REGISTRACIJI JE OBAVEZAN IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH


TAKMIČARI SA TERITORIJE AP VOJVODINE
uplatu za registraciju vrše
ISKLJUČIVO na tekući račun VTS
200-2387970101001-43

PRIMERAK UPLATNICE ZA REGISTRACIJU TAKMIČARA


TROŠKOVI IZRADE TAKMIČARSKE LEGITIMACIJE:

ZA KATEGORIJU STARIJI SENIORI-VETERANI je 2.500,00 dinara
ZA KATEGORIJE 12g - 14g - 16g - 18g je 3.000,00 dinara

ZA KATEGORIJU 10s (igrači do 10 godina) je 2.000,00 dinara

IGRAČI KOJI IGRAJU PO 10s PROGRAMU
ZELENI NIVO - 2014. i 2015. godište;
NARANDŽASTI NIVO - 2016. godište
CRVENI NIVO - 2017. i mladje godište


Lekarski pregled u skladu sa Zakonom Republike Srbije važi maksimalno 6 meseci.
Teniski savez Srbije će smatrati za validan samo formular
(Potvrda o obavljenom lekarskom pregledu)
koji je overen od strane Specijaliste koji je ovlašćen za preglede

PREGLED USTANOVA KOJE SU LICENCIRANE

VIŠE NA STRANICAMA:    http://www.lekarimedicinesporta.rs/index.html

Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese
koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE VIDETI NA STRANICI TSS
 

 

 

 


VOJVOĐANSKI TENISKI SAVEZ
Pionirska 1
21000 Novi Sad
021/6614-137
tenisvojvodine@gmail.com
© Sva prava na objavljeni sadržaj zadržava Vojvođanski Teniski Savez